W ślad za pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września 2019 r. oraz rozporządzeniem nr 25 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przekazujemy Koleżankom i Kolegom informacje dotyczące tych poszukiwań. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem ZO PZŁ w Olsztynie.

 

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Pismo ZO PZŁ w Olsztynie

Meldunek z działań związanych ze zbieraniem padłych dzików lub ich szczątków

Plan poszukiwań padłych dzików od września do grudnia 2019 r. - pdf

Plan poszukiwań padłych dzików od września do grudnia 2019 r. - excel

Sprawozdanie z polowania indywidualnego

Procedura zorganizowanych przeszukiwań obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków