Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Mając na uwadze zbliżający się czas opracowania budżetu ZO PZŁ w Olsztynie, zwracamy się do zainteresowanych myśliwych oraz kół łowieckich Okręgu Olsztyńskiego, o składanie projektów lub propozycji zadań, które mogły by być realizowane z budżetu ZO PZŁ w Olsztynie w 2020 roku. Wnioski powinny zawierać informacje o rodzaju zamierzeń, zakresie terytorialnym, uzasadnienie celowości jego realizacji oraz kwotę środków finansowych potrzebnych do realizacji i źródła finansowania. Złożone wnioski będą pomocne przy opracowywaniu budżetu ZO PZŁ w Olsztynie. Propozycje można składać w ZO PZŁ w Olsztynie do 15.10.2019 r.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór!

Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie