Poniżej pismo Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie organizacji polowań zbiorowych na obszarach występowania wirusa ASF.

Przypominamy, że zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 3.2.2 Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, koła łowieckie planujące polowania zbiorowe w swoich obwodach powinny sporządzone plany tych polowań przesłać na piśmie właściwemu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii ze względu na miejsce wykonywania tego polowania. W przypadku braku decyzji o zakazie polowania zbiorowego wydanej przez PIW na piśmie, nie ma przeciwwskazań aby polowania się odbyły.

 

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii