Zarząd Okręgowy informuje, że ocena prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w sezonie 2019/20 odbędzie się w dniach 23.11. – 01.12.2019 r. według harmonogramu poniżej.

Wraz z oceną prawidłowości zostanie przeprowadzona wycena medalowa parostków. W imieniu zespołów oceniających prosimy o staranne opisanie każdego trofeum (wypełniona metryczka), co znacząco ułatwi i usprawni zarówno ocenę odstrzału jak i wycenę medalową trofeum.

 

Harmonogram oceny rogaczy