Ustawa z dnia 13 października Prawo łowieckie

 

Rozporządzenie MŚ z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej

 

 Rozporządzenie MRiRW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie".