W związku z obowiązkiem rejestracji wytwórców odpadów w bazie BDO (baza danych odpadowych) informujemy, że wszystkie Koła Łowieckie, których obwody znajdują się w strefach występowania ASF (czerwona, żółta, niebieska), powinny do dnia 31.12.2019 r. zarejestrować się w Urzędzie Marszałkowskim właściwym dla siedziby Koła jako wytwórcy odpadów – kod odpadu 020101 i 020102 dział XII (wszystkie koła łowieckie, które przekazują odpady do utylizacji).

 

Brak rejestracji może skutkować niemożliwością przekazywania odpadów z chłodni do utylizacji. Szczegółowe informacje udzielają Urzędy Marszałkowskie.

Istnieją obecnie duże rozbieżności co do konieczności rejestracji przez między innymi koła łowieckie ale ze względu na wysokie kary za niezarejestrowanie i możliwe kłopoty z przekazaniem odpadów z chłodni po Nowym Roku przekazujemy taką informację, a decyzje czy rejestrować czy nie musi podjąć Zarząd Koła. 

 

BDO-druk zgłoszenia