Informujemy, że dnia 1 lutego br. (sobota) w siedzibie ZO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 8 zorganizowane zostanie szkolenie w dwóch grupach, z zakresu przestrzegania zasad bioasekuracji dla przedstawicieli kół łowieckich. Grupa pierwsza rozpoczyna szkolenie o godzinie 9.00, a grupa druga o godzinie 12.00. Podział kół na grupy zamieszczony poniżej.

Podział kół na grupy