„Szkody Łowieckie”

Dla kół łowieckich (zarządów, osób szacujących szkody, …)

 

(dwudniowe - 16 godz.)

-  Termin: 15 i 16 luty 2020 r., rozpoczęcie godz. 900.

-  Miejsce: siedziba ZO PZŁ Olsztyn, ul. Leśna 8.

  • Tematyka: szkolenie w zakresie szacowania i likwidacji szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych:

I dzień:

- akty prawne regulujące proces szacowania szkód łowieckich,

- rola organu odwoławczego w procesie szacowania szkód,

- plon i czynniki go obniżające,

- metodyki szacowania szkód łowieckich oraz niezbędne narzędzia i urządzenia do szacowania,

- szacowanie szkód łowieckich w: kukurydzy, zbożach, rzepaku.

II dzień:

- szacowanie szkód łowieckich na łąkach i pastwiskach oraz w: ziemniakach, burakach, roślinach strączkowych, poplonach, sadach, uprawach roślin warzywniczych, w uprawach nietypowych,

- administrowanie ryzykiem i zapobieganie szkodom łowieckim,

- mediacje w procesie szacowania szkody.

  • Odpłatność uczestnika – 100 zł za szkolenie (płatne przelewem na konto ZO).
  • Prowadzący: Andrzej Turek i Sławomir Karlicki – uprawnieni rzeczoznawcy, biegli sądowi w zakresie szacowania i likwidacji szkód.
  • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
  • Zapisy – telefonicznie w ZO PZŁ Olsztyn: ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.