Członkowie Komisji Rewizyjnych Kół Łowieckich

 

Termin:  I grupa 27.02.2020 r., rozpoczęcie – godz. 1630,

               II grupa 28.02.2020 r., rozpoczęcie – godz. 1630.

- Miejsce: siedziba ZO PZŁ Olsztyn, ul. Leśna 8.

  • Tematyka szkolenia:

- statutowe uwarunkowania działalności Komisji Rewizyjnej w kole łowieckim,

- uchwały Walnych Zgromadzeń (WZ) – kontrola wykonania,

- uchwały Zarządów Kół i ich zgodność ze Statutem PZŁ i uchwałami WZ koła,

- aspekty podatkowe funkcjonowania kół łowieckich,

- koła łowieckie a Ustawa o rachunkowości,

- ogólne zasady tworzenia protokołów z kontroli kół łowieckich,

(w ramach szkolenia przewidziany jest czas na wyjaśnienia omówienie praktycznych problemów zgłaszanych przez członków szkolenia i konsultacje indywidualne).

  • Odpłatność uczestnika – 50 zł za szkolenie (płatne przelewem na konto ZO).
  • Prowadzący: Romuald Amborski i Jerzy Budziak.
  • Zapisy – telefonicznie w ZO PZŁ Olsztyn: ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Informujemy, że szkolenie dla członków Komisji Rewizyjnych Kół Łowieckich zostanie poprowadzone przez Romualda Amborskiego - Łowczego Okręgowego   bez jakiegokolwiek wynagrodzenia - zostało to jednoznacznie określone w informacji przesłanej łącznie z programem szkolenia do ZG PZŁ w dniu 15 stycznia br.