Informujemy, że w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na stronie bip.warmia.mazury.pl, w zakładce Ochrona środowiska – Łowiectwo znajduje się projekt uchwały Sejmiku w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo Łowieckie.

 

https://bip.warmia.mazury.pl/1307/projekt-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-sprawie-podzialu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-obwody-lowieckie-oraz-zaliczenia-obwodow-lowieckich-do-kategorii-o-ktorych-mowa-w-art.-26a-ust.-1-ustawy-prawo-lowieckie.html