W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie interpretacji umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem odstrzałów sanitarnych, poniżej prezentujemy informację potwierdzającej, iż aktualnie obowiązujące umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej /OC/ PZŁ oraz następstw nieszczęśliwych wypadków /NNW/ zapewniają ochronę ubezpieczeniową osobom wykonującym m.in. odstrzały sanitarne.