Infomujemy, że na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie widnieje informacja o złapaniu kłusownika. Kłusownictwo zostało ustalone na terenie obwodu łowieckiego Nr 215 dzierżawionego przez Koło Łowieckie "Leśnik" w Starych Jabłonkach. Proceder kłusownictwa trwał od kilku lat i tylko przy ścisłej współpracy członków Kola Łowieckiego "Leśnik" z Nadleśnictwem Dobrocin i Komisariatem Policji w Morągu udało się ten proceder zakończyć.

http://ostroda.policja.gov.pl/o15/aktualnosci/66816,Morag-Klusownik-w-rekach-moraskich-policjantow.html