Koleżanki i Koledzy.

Poniżej publikujemy pismo z Ministerstwa Kimatu w sprawie opiniowania Rocznych Planów Łowieckich.

 

Pismo Ministerstwa Klimatu w sprawie Opiniowania Rocznych Planów Łowieckich