Poniżej prezentujemy link do projektu Ustawy o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Prosimy zwrócić uwagę na  Art. 31x ust. 1 i 2 na stronie 68, dotyczący m.in. przedłużenia kadencji Zarządów Kół. 


https://www.wnp.pl/finanse/sasin-licze-ze-specustawa-antykryzysowa-zostanie-przyjeta-pod-koniec-tygodnia,381288.html