Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Zarządu Głównego PZŁ odnośnie informacji dotyczącej ograniczeń w przemieszczaniu się osób na terenie naszego kraju. 

https://www.pzlow.pl/dzialalnosc-mysliwych-wobec-nowych-ograniczen-w-przemieszczaniu-sie/