Dzięki myśliwym, kołom łowieckim i darczyńcom za zebrane pieniądze dla szpitala jednoimiennego (zakaźnego) w Ostródzie zostaną zakupione m.in. monitory funkcji życiowych WelchAllyn MDS Cardio.

Pozwolą one na sprawne triażowanie i monitorowanie wszystkich pacjentów w szpitalu. Przy wykorzystaniu monitorów tego typu, po wykonaniu integracji z HIS, będzie można uzyskać pełen obraz stanu pacjentów w systemie informatycznym. Zastosowane rozwiązania pozwolą usprawnić pracę personelu pielęgniarskiego, ułatwić personelowi lekarskiemu dostęp do dokumentacji z rzetelną oceną stanu pacjentów oraz zminimalizować ryzyko przenoszenia zakażeń między pacjentami (osłonki na termometry i mankiety jednopacjentowe).