Informujemy, że od dnia 25.05. br. (poniedziałek) wznawia się bezpośrednią obsługę interesantów w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Olsztynie.

 

W związku z trwającym na terenie naszego Kraju stanem epidemii, wywołanym chorobą COVID-19, postępując jednocześnie zgodnie z restrykcjami podanymi przez Główny Inspektor Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia informujemy, że biuro Zarządu Okręgowego będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 z zachowaniem niżej wymienionych procedur i wytycznych:

- przyjmowanie interesantów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia,

- niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty,

- na terenie biura może przebywać jednocześnie tylko jeden interesant. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością

- każda osoba wchodząca na teren  biura ZO powinna zdezynfekować ręce i posiadać maseczkę ochronną,

- obsługa interesanta będzie odbywać się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów. Niezbędne jest również  zachowanie 2 metrowych odstępów miedzy osobami