Poniżej prezentujemy link do informacji w zakresie informatyzacji, komunikacji i restrukturyzacji – działań ostatnich miesięcy w czasie epidemii w Polskim Związku Łowieckim

https://www.pzlow.pl/informatyzacja-komunikacja-i-restrukturyzacja-dzialania-ostatnich-miesiecy-w-czasie-epidemii/