Poniżej prezentujemy komunikat ZG PZŁ w sprawie obowiązku przystrzeliwania broni

 

https://www.pzlow.pl/komunikat-w-sprawie-obowiazku-przestrzeliwania-broni/