Otrzymaliśmy dotację do kwoty 20 tys. zł z WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie pod nazwą Myśliwiec Warmińsko-Mazurski.