11.08.2020 r.

Informujemy, że od dnia 01.10.2020 r. rozpoczyna się program ubezpieczeniowy obejmujący ochroną odpowiedzialność cywilną Kół Łowieckich z tytułu prowadzenia działalności statutowo-gospodarczej, posiadania i użytkowania mienia, organizacji  polowań, szkoleń i innych działań związanych z gospodarką łowiecką.

 

Do dyspozycji Kół Łowieckich zostało przygotowanych 6-wariantów sum gwarancyjnych, które Koła Łowieckie w zależności od wielkości, ilości i jakości terenów obwodów  łowieckich powinny dowolnie dobrać dla bezpieczeństwa funkcjonowania Koła.

Zgodnie  z  przepisami prawa  ustawy Prawo Łowieckie i Statutu PZŁ   Koła Łowieckie  mają obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działań związanych z gospodarka łowiecką. Poniżej warianty do wyboru:

Wariant       Suma Gwarancyjna       Składka

I                     300 000,00 zł                450,00 zł

II                   500 000,00 zł                600,00 zł

III                  800 000,00 zł               720,00 zł

IV                 1 000 000,00 zł             850,00 zł 

V                  1 500 000,00 zł             980,00 zł

VI                 2 000 000,00 zł           1 300,00 zł

Koło Łowieckie dokonuje wyboru wariantu ubezpieczeniowego poprzez zgłoszenie do Zarządu Okręgowego najpóźniej do dnia 10.09.2020 roku dokonując wpłaty  składki ubezpieczeniowej za ubezpieczenie w terminie do 10.10.2020 roku na rachunek bankowy Zarządu Okręgowego:  WBS Jonkowo 59 8857 0002 3001 0100 0954 0001.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla Każdego Koła Łowieckiego zostanie potwierdzony certyfikatem w terminie do 30 października 2020 roku. Warunki ubezpieczenia wraz z umową generalną zostaną umieszczone na stronie ZG PZŁ.

 

Ubezpieczenie OC - informacja