Zarząd Okręgowy prezentuje poniżej pismo Wiceprezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z zaleceniem, aby koła łowieckie zwróciły szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących procedur szacowania szkód oraz metodyki określania wysokości odszkodowania.

Pismo Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej