Uprzejmie informujemy, że niżej wymioniona kwota składek członkowkich na 2021 rok przedstawia się następująco:

 

- składka normalna - 360 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 403 zł

- składka ulgowa - 180 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 223 zł (młodzież ucząca się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko te osoby, które nie ukończyły 25 lat do 31 grudnia 2020 r. oraz myśliwi, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2020 r.)

- składka ulgowa - 90 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 133 zł (myśliwi, którzy ukończyli 80 lat do dnia 31 grudnia 2020 r.)

 

Przepraszamy za uproszczoną formę wysokości składek członkowskich, które zostały zamieszczone wcześniej.

 

 

Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317/2020 z dnia 22 września 2020 r. składka członkowska na rzecz Zrzeszenia w roku 2021 ulega zmianie i wynosi:

- składka normalna - 403,- zł

- składka ulgowa - 223,- zł

Składka ulgowa przysługuje:

- młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym osobom, które nie ukończyły 25 lat do 31 grudnia 2020 r.;

- myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2020 r.

Członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 lat do dnia 31 grudnia 2020 r. przysługuje składka ulgowa w wysokości 25% składki tj. - 133,- zł