Naczelna Rada Łowiecka, uchwałą z dnia 7 października 2020 wprowadziła zmiany w druku załącznika nr 1 do Uchwały NRŁ nr 41/2007 w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania (Wniosku o przyjęcie na staż). Aktualny druk został zamieszczony w zakładce DRUKI”. Prosimy o stosowanie aktualnego druku.