Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w 2021 roku wymogami, na strzelnicach myśliwskich musi funkcjonować Oś Praktyczna.

Na strzelnicy w Gutkowie została ona zlokalizowana w miejscu dotychczasowej osi Przelotów. Zamontowano już wieżę oraz wylano podstawy do ustawienia kolejnych dwóch maszyn miotających rzutki. O kolejnych postępach prac będziemy informować na bieżąco.

 

img_3043
img_3044
img_3047
img_3048