Informujemy, że hologramy do prolongaty ważności legitymacji PZŁ będą wydawane sekretarzowi koła dla wszystkich członków koła na podstawie dostarczonej listy członków oraz dowodu wpłaty przez koło należnych składek.

 

Myśliwi niestowarzyszeni w kołach łowieckich, składkę na PZŁ za 2021 r. zobowiązani są wpłacić na konto ZO PZŁ w Olsztynie WBS Jonkowo 59 8857 0002 3001 0100 0954 0001. Hologram będzie wydawany po okazaniu dowodu wpłaty.