Źródło: https://www.pzlow.pl/oswiadczenie-dot-kontrolowanego-odstrzalu-dzikow-w-jaworznie/

 

W linku powyżej przedstawiamy stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Katowicach, dotyczące kontrolowanego odstrzału  redukcyjnego dzików w Jaworznie z dn.20.01,2021r. który wykonała wówczas specjalistyczna firma (wyłoniona przez tamtejszy Urząd Miejski) na zlecenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie.
Podkreślamy jednocześnie, że w w/w sprawie NIE MA RÓWNIEŻ NASZEJ ZGODY na pomawianie, oczernianie i próbę zdyskredytowania – przez niektóre media i środowiska antyłowieckie – członków Polskiego Związku Łowieckiego, dlatego wobec w/w mediów (przedstawiających nieprawdę i próbujących -po raz kolejny- zdyskredytować naszych członków PZŁ oraz etykę i dobre imię polskiego myśliwego) zostały już podjęte odpowiednie kroki prawne, a o ich efektach poinformujemy również w odpowiednim czasie.