Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją nr 326 została zamieszczona uchwała w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie. Poniżej tekst uchwały.

 

 

Uchwała nr XXII/371/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.