W związku z obostrzeniami sanitarnymi wprowadzonymi ze względu na rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Województwa Warmińsko Mazurskiego, Zarząd Okręgowy podjął decyzję o wstrzymaniu oceny prawidłowości odstrzału, planowanej w dniach 5-14.03.br, do czasu poprawy sytuacji sanitarnej.

Informacja o nowym terminie oceny prawidłowości odstrzału zostanie przesłana do kół łowieckich oraz zamieszczona na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie.