Z ŻYCIA KÓŁ

  Dnia1 kwietnia 1946 roku grupa leśników, którym nie były obojętne tematy natury, postanowiła powołać do życia Koło Łowieckie ażeby zajęło się ono wyniszczonym przez działania wojenne i kłusownicze zwierzostanem bytującym w lasach administracyjnie podległych pod Nadleśnictwo Kudypy. Koło  nazwano Kołem Łowieckim „Kudypy” zapożyczając nazwę od nazwy nadleśnictwa, przy którym je powołano. W pierwszych latach po założeniu Koła Łowieckiego „Kudypy” trzonem osobowym tego organizmu byli leśnicy, po upływie kilku lat w poczet członków przyjmowano ludzi różnych zawodów zamieszkujących na terenie działalności koła i pobliskim mieście Olsztynie. Byli to ludzie, którzy posiadali tradycje rodzinne związane z łowiectwem, swoją wiedzę i zapał zaproponowali na rzecz rozwoju i krzewienia dobrego imienia polskiego łowiectwa.