Dnia1 kwietnia 1946 roku grupa leśników, którym nie były obojętne tematy natury, postanowiła powołać do życia Koło Łowieckie ażeby zajęło się ono wyniszczonym przez działania wojenne i kłusownicze zwierzostanem bytującym w lasach administracyjnie podległych pod Nadleśnictwo Kudypy. Koło  nazwano Kołem Łowieckim „Kudypy” zapożyczając nazwę od nazwy nadleśnictwa, przy którym je powołano. W pierwszych latach po założeniu Koła Łowieckiego „Kudypy” trzonem osobowym tego organizmu byli leśnicy, po upływie kilku lat w poczet członków przyjmowano ludzi różnych zawodów zamieszkujących na terenie działalności koła i pobliskim mieście Olsztynie. Byli to ludzie, którzy posiadali tradycje rodzinne związane z łowiectwem, swoją wiedzę i zapał zaproponowali na rzecz rozwoju i krzewienia dobrego imienia polskiego łowiectwa.

 

Gospodarka łowiecka

Gospodarkę łowiecką Koło „KUDYPY” prowadzi na dwóch obwodach Nr 243 i 244 położonych na terenie  Gmin Gietrzwałd i  Jonkowo, o łącznej powierzchni około 16.000 ha. W ostatnich latach Koło intensywnie reintrodukuje zwierzynę drobną na obwodzie 244, pierwszym gatunkiem był bażant, obecnie zasilono rodzimą populacje 270 szt. kuropatw.

Członkowie Zarządu

Koło Łowieckie „KUDYPY” liczy obecnie 65  członków .

Skład osobowy obecnie urzędującego Zarządu : prezes – Piotr Moczarski, łowczy – Michał Rutkowski, skarbnik – Sławomir Brzostek, sekretarz – Krzysztof Gromacki, gospodarz obwodu 243 - Albert Dominikowski, gospodarz obwodu 244 – Zenon Szmejchel.

Wyróżnienia

4 kwietnia 2012 Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała naszemu Kołu Złoty Medal Zasługi Łowieckiej.

Od dnia 9 czerwca 2007 roku Koło posiada również sztandar.

Członkowie Koła otrzymali 6 odznak regionalnych, 13 brązowych, 5 srebrne, 3 złoty Medal  Zasługi Łowieckiej.

dsc09450 copy
dsc09459 copy
dsc09462 copy
dsc09470 copy
dsc09474 copy
dsc_0013 copy
dsc_0020 copy
dsc_0021 copy
dsc_0028 copy
dsc_0094 copy
dsc_0104 copy
dsc_0149 copy
dsc_0156 copy
img_2516 copy
img_2789 copy
img_2838 copy
img_3322 copy