Myśliwi z Koła Łowieckiego Szarak wraz z dziećmi z Szkoły Podstawowej w Nakomiadach pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wzięli udział w akcji sprzątania lasu.

Tegoroczną akcję zorganizowaliśmy pod hasłem "Czysty powiat, czysty las, powietrze". Na zbiórce Kolega Rafał Łempicki omówił zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas sprzątania lasu, udzielił instruktażu dla opiekunów. Kolejnym etapem było zabezpieczenie dzieci środkami ochrony przeciwko komarom i kleszczom. Mali ekolodzy wyposażeni w rękawiczki i worki na odpady pod nadzorem opiekunów i myśliwych z werwą ruszyli na sprzątanie lasu, w tym roku akcja została przeprowadzona w obwodzie 101 łowisku Nakomiady – Langanka. Sprawne wspólne działanie myśliwych i młodzieży szkolnej zostało zakończone w Domku Myśliwskiego w Zalesiu Kętrzyńskim. Po ciężkiej i owocnej pracy na rzecz przyrody mazurskiej mali ekolodzy zasłużyli na smaczny posiłek. Wspólne pieczenie kiełbasek nad ogniskiem było atrakcją dla dzieci. Kolejną atrakcją był konkurs strzelecki z wiatrówki przeprowadzony pod okiem instruktora strzelectwa Kolegi Roberta Chełstowskiego. Dzieci mogły również korzystać z mini urządzeń łowieckich podczas zwiedzania ścieżki edukacyjnej na posesji domku pieczę na tym sprawował łowczy Eugeniusz Szczurko. Na koniec akcji prezes Janusz Kwaśniewski wraz z panią Marzeną przedstawicielką Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz kolegą Rafałem Łempickim dokonali wręczenia upominków dla dzieci ufundowanych przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Koła Łowieckiego Szarak w Kętrzynie. Serdeczne podziękowania kieruję do Kolegów myśliwych z Koła: Janusza Kirijaki, Bogdana Hirniaka, Wacława Lemańskiego oraz Stanisława Stefaniuka za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu akcji sprzątania lasu. Pani Marzena w imieniu Starosty Kętrzyńskiego Jarosława Pieniaka na ręce prezesa Koła złożyła podziękowania za wspólną akcję. Do zobaczenia za rok...


                                                                                                      Kronikarz Koła

                                                                                             Rafał Bartosz ŁEMPICKI

 

img_8562 copy
img_8522 copy
img_8533 copy
img_8538 copy
img_8552 copy
img_8555 copy