W dniu 17.06.2018 w Chwalęcinie gm. Orneta odbyły się uroczystości związane z 290-tą rocznicą konsekracji Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. Połączone z I-szym Warmińskim Piknikiem i Festynem Myśliwskim organizowane wspólnie z Ks. Proboszczem Tomaszem Kocińskim i Zarządem Wojskowego Koła Łowieckiego nr 112 „DZIK” w Ornecie.

O godz. 15 odbyła się uroczysta msza święta koncelebrowana przez Ks. Bp. Michała Janocha z Warszawy oraz 5 księży na czele z Ks. infułatem Adolfem Setlakiem. Obecny był również Ks. Radosław Kondratiuk z cerkwi prawosławnej.

            Oprawą liturgiczną mszy przygotowali członkowie WKŁ „DZIK” w Ornecie, harcerze oraz strażacy. Oprawę muzyczną mszy przygotowała gminna orkiestra dęta z Ornety oraz zespół sygnalistów myśliwskich „Klangor” z Lidzbarka Warmińskiego.

            We mszy świętej oraz I-szym Warmińskim Pikniku i Festynie Myśliwskim organizowanym przez WKŁ „DZIK” w Ornecie uczestniczyli:

- Ks. bp. Michał Janocha wraz z duchowieństwem,

- władze samorządowe z Ornety na czele z Burmistrzem Ornety Ireneuszem Popielem i Przewodniczącym rady Miejskiej p. Józefem Uzarem,

- władze samorządowe z powiatu Lidzbark Warmiński reprezentował vice starosta powiatu Jarosław Kogut,

- obecny był Łowcy Okręgowy z Olsztyna kol. Romuald Amborski oraz Łowczy Rejonowy z rejonu Lidzbark Warmiński kol. Marek Gajos

- redaktor naczelny „Myśliwca Wamińsko-Mazurskiego” Zbigniew Korejwo,

- w czasie uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe z 7 kół łowieckich z rejonu Lidzbark Warmiński,

- 4 poczty sztandarowe z ochotniczych straży pożarnych z Gminy Orneta,

- 1 poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej w Bażynach,

- wśród zaproszonych gości byli m.in.:

            - Przedstawiciele Administracji Lasów Państwowych, Inspekcji Weterynaryjnej,

            - Przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, SITR-u,

            - Obecni byli również sołtysi i rolnicy z Gminy Orneta i Pieniężno,

            - Ponadto Dyrektorzy, grona pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie szkół i przedszkoli

            Z Gminy Orneta – uczestniczące w konkursie plastycznym dotyczące Św. Huberta.

            W festynie uczestniczyli również właściciele firm i różnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Emerytów i Rencistów. I-szy Warmiński Piknik i Festyn Myśliwski był zorganizowany również w związku z obchodami Jubileuszu 65-lecia WKŁ „DZIK” w Ornecie, obchody główne tego Jubileuszu zaplanowano na 29.09.2018r.

            W krużgankach Kościoła zorganizowano szereg atrakcji dla zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy Orneta m.in.: na prowizorycznej scenie były wręczane przez Łowczego Okręgowego Romualda Amborskiego i Łowczego Rejonowego Marka Gajosa – odznaczenia łowieckie n/w myśliwym:

- Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej:

  1. kol. Ryszard Ferenc,
  2. kol. Krzysztof Malko.

- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej:

  1. kol. Natalia Brycka,
  2. kol. Alfred Wencławski,
  3. kol. Marcin Trambowicz.

- Medal Zasłużony Myśliwy Warmii i Mazur:

  1. kol. Zbigniew Urban.

            Na scenie występowały n/w zespoły muzyczne:

- Zespół sygnalistów myśliwskich „Klangor” z Lidzbarka Warmińskiego,

- Zespół sygnalistów myśliwskich „Leśna Brać” ze Spychowa,

- Zespół muzyczny „Laudans” Z Białorusi,

- Gminna Orkiestra Dęta z Ornety.

            Ponadto odbyło się spotkanie pisarzem Janem Gregorczykiem oraz Ks. Krzysztofem Niespodziańskim, który prezentował swoją twórczość literacką.W krużgankach Kościoła była zorganizowana wystawa trofeów łowieckich, wystawa prac plastycznych uczniów ze szkół i przedszkoli z Gminy Orneta o Św. Hubercie. Wszyscy uczniowie tych szkół i przedszkoli zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i drobnymi upominkami. Dzieci w trakcie imprezy mogły malować tropy i ślady zwierząt. Ponadto ciekawą atrakcją była strzelnica laserowa, która cieszyła się dużym powodzeniem wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kolejna atrakcja – przelot motolotnią, gdzie nawet wylosowano 1 voucher na bezpłatny przelot. Lecz największym zainteresowaniem cieszył się punkt wydawania i degustacji potraw z dziczyzny przygotowany przez Dom Myśliwski „Sagalasówka” w Krzykałach 28.

            W trakcie imprezy były zbierane dobrowolne datki do puszek na ciężko chorą córkę naszych myśliwych Anię Wojciechowską. Cała impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i podziwem wśród zaproszonych gości jak i okolicznych mieszkańców gminy i nie tylko.

Opracował

Prezes WKŁ „DZIK” w Ornecie

Tadeusz Popiel

 

gazeta 1 copy
gazeta 4 copy
gazeta 5 copy
gazeta 6 copy
gazeta 7 copy
gazeta 8 copy
gazeta 9 copy
gazeta 11 copy
gazeta 12 copy
gazeta 14 copy
gazeta 15 copy
gazeta 16 copy
gazeta 18 copy
pict0030 copy