Biuletyn Informacyjny
Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie
nr 5/2010

Biuletyn(pdf)

załącznik 1

załącznik 2

regulamin zawodów strzeleckich

regulamin mistrzostw okręgu