Roczne Plany Łowieckie są sporządzane na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznych planów łowieckich i Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych (link do działu akty prawne). Koła łowieckie sporządzają je zgodnie z obowiązującymi na dany rok wytycznymi oraz wartościami docelowymi zawartymi w Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych.

 

Załączniki:

Roczny Plan Łowiecki 2018

wytyczne do RPŁ na sezon 2018/2019