Uwaga !

Zawieszenie zajęć na kursie na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania.

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi i zapowiadanymi obostrzeniami sanitarnymi Zarząd Okręgowy zdecydował o zawieszeniu zajęć na kursie na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania „Październik 2020”. Informacja co do terminu kontynuowania zajęć oraz ich formie zostanie zamieszczona się na stronie internetowej ZO PZŁ w Olsztynie.

 

 

UWAGA KANDYDACI !!!

Warunkiem przyjęcia do PZŁ po zdanych egzaminach, jest złożenie w sekretariacie Zarządu Okręgowego PZŁ (ZO) następujących dokumentów:

  1. Wypełnionej deklaracji członkowskiej (można ją otrzymać drogą elektroniczną wysyłając prośbę na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w sekretariacie ZO)
  2. Dowodu wpłaty wpisowego do PZŁ (960 zł) lub wpłata gotówką w sekretariacie ZO
  3. Kserokopii dowodu osobistego (proszę przynieść dowód, kopię wykonamy w sekretariacie ZO)
  4. Zaświadczenia o niekaralności - można je uzyskać w Sądzie Okręgowym w Olsztynie,  ul.  Dąbrowszczaków 44 A, pokój nr 27, tel. (89) 521 60 07. Należy się stawić z dowodem osobistym, druki oraz znaki opłaty sądowej dostępne na miejscu. (opłata 30 złotych). Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 7.30-14.30,

Złożone z kompletem załączników deklaracje będą rozpatrywane przez Zarząd Okręgowy na kolejnych posiedzeniach.

Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji – czyli przyjęciu do Polskiego Związku Łowieckiego należy zgłosić się do Sekretariatu ZO ze zdjęciem (Uwaga ! format zdjęcia jak do nowego dowodu osobistego !!!) w celu wypełnienia dokumentów do wykonania legitymacji członkowskiej ("plastikowa", nowy model) oraz odebrania zaświadczeń potrzebnych do:

- złożenia dokumentów w Sekcji Pozwoleń na Broń KWP w Olsztynie, w celu rozpoczęcia procedury administracyjnej kończącej się wydaniem zezwolenia na posiadanie broni myśliwskiej

- ewentualnego złożenia  deklaracji członkowskiej do wybranego koła łowieckiego.

Koszt legitymacji to 30 złotych. Odbiór legitymacji po ok 4-5 tygodniach.

 

Całkowity koszt uzyskania członkostwa w PZŁ wynosi odpowiednio:

 

Wpisowe -960 zł, składka członkowska na rok 2020: normalna 363 zł, ulgowa 203 zł, opłata za legitymację 30,0 zł – razem odpowiednio 1353,00  lub 1193,00 zł.

Wybór daty złożenia deklaracji do PZŁ należy do kandydata.

Uprawnienia do polowania są ważne w ciągu 5 lat od daty uzyskania uprawnień. W tym czasie należy złożyć deklaracje. W przeciwnym razie uprawnienia tracą ważność                                            

                                                                                                                      Darz Bór !