Wstępnej wyceny medalowej trofeów łowieckich w Okręgu Olsztyńskim PZŁ dokonują przeszkoleni członkowie Okręgowej Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzałów i Wyceny Trofeów Łowieckich. Wyceny ostatecznej dokonuje komisja, w skład której obligatoryjnie  wchodzą powołani przez ZG PZŁ Koledzy Dariusz Zalewski lub Mariusz Jakubowski. Wycena medalowa poroży samców zwierzyny płowej jest połączona organizacyjnie z oceną prawidłowości odstrzału.

Wycena pozostałych trofeów łowieckich odbywa się przez cały rok.

 

Całość prac koordynuje członek prezydium Komisji Kol. Mariusz Jakubowski

 

Myśliwy, który pozyskał trofeum otrzymuje pamiątkowy dyplom (nie dotyczy to przypadków pozyskania trofeum samca zwierzyny płowej z naruszeniem zasad selekcji osobniczej).