ZARZĄD OKRĘGOWY 

  1. Zalewski Dariusz – łowczy okręgowy (uchwała z 1.08.br.)
  2. Korejwo Zbigniew AKŁ „Darz Bór” Olsztyn
  3. Trędowski Marek KŁ „Łoś” Olsztyn
  4. Sawicki Krzysztof KŁ „Lis” Ostróda (do 31.03.2017 r.)