ZARZĄD OKRĘGOWY 

  1. Amborski Romuald – łowczy okręgowy - od 1.05.2018 r.
  2. Korejwo Zbigniew AKŁ „Darz Bór” Olsztyn
  3. Trędowski Marek KŁ „Łoś” Olsztyn
  4. Sawicki Krzysztof KŁ „Lis” Ostróda (do 31.03.2017 r.)
  5. Krasula Krzysztof KŁ "Jeleń" Szczytno (od 28.09.2017 r.)
  6. Szumkowski Stanisław KŁ "Szarak" Kętrzyn (od 21.12.2017 r.)