OKRĘGOWY SĄD ŁOWIECKI

 1. Wiesław Gintowt
 2. Janusz Zamojski
 3. Wojciech Abramczyk
 4. Edward Turek
 5. Jan Januszko
 6. Alfred Szlaski
 7. Mieczysław Włodarek
 8. Witold Stępień
 9.  Leszek Chełstowski
 10. Zenon Polewaczyk
 11. Henryk Anklewicz
 12. Andrzej Kuśnierz
 13. Stanisław Szumkowski
 14. Marek Haus