Aktualności

Źródło: http://www.ostrodaflesz.pl/odszedl-jozef-jankowski-nadlesniczy-nadlesnictwa-milomlyn-mial-101-lat/?fbclid=IwAR0h1GR1vzSP9Hx9ZO5pr_2V_O-XxRTc5_ScpamUGomWhsih9YP1aL80SBE

Źródło: https://www.pzlow.pl/dotychczasowe-obwody-lowieckie-i-dzierzawy-jeszcze-przez-rok/?fbclid=IwAR3ejyu6_VPCWXJms6IvAw3ZQqFRqk1X24cEx9JaRlPx96q08tWTzyP-hf8

Źródło: https://www.pzlow.pl/ustawa-nt-dzierzawy-obwodow-lowieckich-podpisana-przez-prezydenta-rp/

Informujemy, że na stronie internetowej Zarządu Głównego PZŁ widnieje informacja dotycząca skutków wejścia w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, opublikowana przez MInisterstwo Klimatu i Środowiska Departament Leśnictwa i Łowiectwa.