Aktualności

Źródło: https://www.pzlow.pl/spotkania-robocze-z-lowczym-krajowym/

W związku z obostrzeniami sanitarnymi wprowadzonymi ze względu na rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Województwa Warmińsko Mazurskiego, Zarząd Okręgowy podjął decyzję o wstrzymaniu oceny prawidłowości odstrzału, planowanej w dniach 5-14.03.br, do czasu poprawy sytuacji sanitarnej.

Informujemy, że procedura opiniowania Rocznych Planów Łowieckich odbędzie się na zasadach obowiązujących w roku ubiegłym.

Źródło: Sprostowania w mediach po podjętych działaniach prawnych w imieniu myśliwych - Polski Związek Łowiecki (pzlow.pl)

Źródło: Przedłużenie dzierżaw obwodów w Sejmie - Polski Związek Łowiecki (pzlow.pl)