Aktualności

24 stycznia 2017 roku odbyło sie szkolenie dotyczące ochrony gatunkowej bobra i zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji tego gatunku. Szkolenie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska zorganizował Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie. Wykład  przeprowadził Kol. Jan Goździewski, Łowczy Okręgowy z Suwałk. W szkoleniu uczestniczyło ponad 110 osób.

W dniu 24.01.2017 r. rozpoczął pracę Zespół ds. kategoryzacji obwodów łowieckich. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego, Polskiego Związku Łowieckiego oraz zarządcy lub dzierżawcy danego  obwodu łowieckiego.  Podstawą do określenia kategorii obwodu jest suma punktów za  liczebność zwierzyny oraz wielkość pozyskania zwierzyny grubej i drobnej. Dodatkowo brane są pod uwagę czynniki dodatnio i ujemnie wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu.

Uwaga ! Szkolenie z elaboracji amunicji planowane na dzień 28.01.br zostaje przełożone na późniejszy termin. Do dnia 19.01. zgłosiło się zbyt mało chętnych do uczestnictwa w szkoleniu. Zainteresowanych problematyką zachęcamy do wpisywania się na listę chętnych, nowy termin kursu zostanie ustalony po zgłoszeniu się min. 10-15 osób.  
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rozporządzenie .... - przeczytaj   Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne. Wytyczne ... - przeczytaj
img_6800 copy img_6813 copy img_6821 copy img_6827 copy img_6835 copy img_6851 copy img_6863 copy img_6875 copy