Aktualności

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją 139 ukazało się datowane na dzień 18 stycznia 2021 r. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.

W związku z kończącym się ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych, poniżej znajduje się druk deklaracji przystąpienia do w/w ubezpieczenia.   Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia - druk
Informujemy, że Zarząd Okręgowy podjął uchwałę o powołaniu Klubu Strzeleckiego przy ZO PZŁ w Olsztynie.

Źródło: https://www.pzlow.pl/stop-hejtowi-i-pomowieniom-wobec-pzl/   Stanowisko PZŁ w związku z publikacją koalicji Niech Żyją! na ich profilu Facebook z dnia 27 grudnia 2020 roku!

Źródło: https://www.pzlow.pl/sudecka-ostoja-u-lowczego-krajowego-pzl/