Roczne Plany Łowieckie są sporządzane na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznych planów łowieckich i Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych (link do działu akty prawne). Koła łowieckie sporządzają je zgodnie z obowiązującymi na dany rok wytycznymi oraz wartościami docelowymi zawartymi w Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych.

 

Załączniki:

Wytyczne do RPŁ na sezon 2020/2021

 

Planowany stan docelowy zwierzyny w dzierżawionych obwodach łowieckich Olsztyńskiego Okręgu PZŁ

RPŁ - przykład obliczeń

Numery tel do prezdstawicieli W-M Izby Rolniczej

Formularz RPŁ

Formularz inwentaryzacji zwierzyny