WYNIKI PRÓB PRACY POLOWEJ WYŻŁÓW - GLĘDY 9.04.2016 r.

Lp. NAZWA PSA Z PRZYDOMKIEM RASA WŁAŚCICIEL LOK/DYP/PKT
1. FABULOUS BARBARA Leonnelka ssz Alicja Jamer 1/I/86
2. FONDA z Karczewskiej Zagrody p Magda Karczewska 2/I/83
3. SPECIAL BIG BOY Madra Rua si Izabela Korenkiewicz 3/II/83
4.  FABULOUS ALLISON Leonnelka ssz Alicja Jamer 4/III/73
5.  IVY Madra Rua si Izabela Korenkiewicz 5/-/-

 

 

WYNIKI PRÓB PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH MAŁYCH RAS - GLĘDY 9.04.2016 r.

Lp. NAZWA PSA Z PRZYDOMKIEM RASA WŁAŚCICIEL LOK/DYP/PKT
1. EMI Węgorzewski Postrach pn Dariusz Tokarz 1/I/120
2. ARUBA z Podlaskiej Kniei ntm Piotr Draszanowski 2/I/115
3. MALINA z Elklandu gp Franciszek malewicz 3/I/106
4. ARIA z Podlaskiej Kniei ntm Arkadiusz Antosiak 4/II/90
5. IRA od Walczaka pn Piotr Skonieczny 5/III/98
6. GALIA EL-Halem gp Franciszek Malewicz 6/III/88
7. KASIA Any-Bon pn Tomasz Jankowski 7/III/74

 

1
3
4
14