Czapki z głów!

 

Artykuł ten ma ujednolicić i uporządkować zachowanie myśliwych w czasie grania sygnałów myśliwskich.

 

„Jeśli na czym w myślistwie należy, jako na trąbieniu…” Już pięć wieków temu Jan Ostroróg, wojewoda poznański, pisarz-pamiętnikarz, przyrodnik, dostrzegał istotę kultury i jej miejsce na łowach.

W ostatnim okresie coraz częściej polowaniom zbiorowym towarzyszy dźwięk sygnałówek myśliwskich i należy to traktować jako przejaw uszanowania tradycji. Oczywiście obecność sygnalisty i odgrywanych przez niego dźwięków zobowiązuje myśliwych do określonego zachowania – zgodnego z tradycjami. Poniżej kilka praktycznych rad. Sygnały towarzyszące myśliwym na polowaniach zbiorowych powinny być wykonywane po wyraźnej zapowiedzi myśliwego prowadzącego polowanie, może to być prośba skierowana do sygnalisty. Tuż przed wyznaczoną godziną spotkania, przed rozpoczęciem odprawy, grany jest sygnał ZBIÓRKA MYŚLIWYCH. Po tym sygnale myśliwi powinni ustawić się w szeregu lub dwuszeregu w zależności od liczby myśliwych w miejscu wyznaczonej zbiórki (po lewej stronie prowadzącego tj. prowadzący winien stać po prawej stronie myśliwych). Po rozpoczęciu odprawy i powitaniu przybyłych gości oraz koleżanek i kolegów myśliwych, grany jest sygnał POWITANIE. Tuż po zakończeniu odprawy, w czasie rozchodzenia się myśliwych na polowanie, sygnalista gra APEL NA ŁOWY (w czasie odgrywania wszystkich dotychczas wymienionych sygnałów czapki i kapelusze pozostają na głowach, a podczas sygnału powitanie zdejmujemy je z głowy). W trakcie pędzeń grane są sygnały użytkowe: np. NAGANKA NAPRZÓD, ZAKAZ STRZAŁU W MIOT, ROZŁADUJ BROŃ lub ZBIÓRKA MYŚLIWYCH. W niektórych kołach, aby nie wprowadzić zamieszania, w trakcie pędzeń, grany jest tylko sygnał ROZŁADUJ BROŃ (co z pewnością nie będzie postrzegane jako błąd). Po polowaniu, przed pokotem, sygnalista gra ZBIÓRKĘ MYŚLIWYCH. Po tym sygnale myśliwi ponownie zajmują miejsce po lewej stronie myśliwego prowadzącego polowanie. Następnie grany jest sygnał KONIEC POLOWANIA w czasie którego czapki i kapelusze pozostają na głowach. Po ogłoszeniu wyników łowów grane są sygnały pożegnania zwierzyny z knieją, kolejno wg zwierzyny zgromadzonej na pokocie: JELEŃ NA ROZKŁADZIE, DANIEL NA ROZKŁADZIE, DZIK NA ROZKŁADZIE, SARNA NA ROZKŁADZIE, LIS NA ROZKŁADZIE… , ZAJĄC NA ROZKŁADZIE, PIÓRO NA ROZKŁADZIE. Następnie w czasie dekoracji króla polowania grany jest sygnał KRÓL POLOWANIA. Tradycja nakazuje, aby w czasie składania meldunku, grania sygnałów na cześć ubitej zwierzyny oraz dekoracji króla polowania uczestnicy polowania zdjęli nakrycia głowy. Pokot kończy sygnał DARZ BÓR, którego należy wysłuchać z odkrytymi głowami. Po zaproszeniu gości i myśliwych do wspólnej biesiady grany jest sygnał NA POSIŁEK, a na koniec spotkania po ognisku lub biesiadzie gramy POŻEGNANIE, w czasie gania tych sygnałów czapki i kapelusze pozostają na głowach. Jeśli w czasie polowania w szeregi braci myśliwskiej przyjmowany jest nowy kolega lub koleżanka grany jest sygnał PASOWANIE MYŚLIWSKIE, a myśliwi w czasie tej ceremonii winni stać z odkrytymi głowami. Chrzest myśliwego to także bardzo ważna chwila w życiu adepta sztuki łowieckiej, która wymaga zdjęcia nakryć głowy. Obowiązek zdejmowania nakryć głowy nie dotyczy sygnalistów oraz pocztów sztandarowych. Aby ułatwić zapamiętanie zasad obowiązujących w czasie grania poszczególnych sygnałów, kolorem zielonym zaznaczono w tekście te których należy wysłuchać z odkrytą głową.

 

                                                                Dorota Michalak

                                                                przewodnicząca Komisji Tradycji

                                                                Łowieckich MORŁ w Olsztynie