Mistrzostwa PZŁ w Klasie Mistrzowskiej

Skład drużyny reprezentującej okręg olsztyński zostanie ogłaszany corocznie po zawodach o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna. W skład trzyosobowej drużyny będą wchodzić:

        Mistrz okręgu olsztyńskiego w danym roku kalendarzowym,

  Zawodnik, który osiągnie najwyższą ilość punktów wystrzelanych na 4 zawodach centralnych + wynik na Mistrzostwach okręgu olsztyńskiego w danym roku kalendarzowym,

    Zawodnik, który osiągnie drugą najwyższą ilość punktów wystrzelanych na 4 zawodach centralnych + wynik na Mistrzostwach okręgu olsztyńskiego w danym roku kalendarzowym.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie zabezpiecza:

        Nocleg oraz wpisowe na ww. zawody,

        Delegację za dojazd (1 samochód),

        Amunicję na zawody,

        Darmowy wstęp na strzelnicę (do czasu uczestnictwa w zawodach) + 200 rzutków
dla zawodnika.

 

        Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej

Skład drużyny reprezentującej okręg olsztyński zostanie ogłaszany corocznie po Okręgowych Mistrzostwach PZŁ w strzelaniach myśliwskich. W skład trzyosobowej drużyny będą wchodzić:

    Mistrz okręgu olsztyńskiego w danym roku kalendarzowym,

Zawodnik, który osiągnie najwyższą ilość punktów wystrzelanych na 3 zawodach centralnych + wynik na Mistrzostwach okręgu olsztyńskiego w danym roku kalendarzowym,

Zawodnik, który osiągnie drugą najwyższą ilość punktów wystrzelanych na 3 zawodach centralnych + wynik na Mistrzostwach okręgu olsztyńskiego w danym roku kalendarzowym.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie zabezpiecza:

        Nocleg oraz wpisowe na ww. zawody,

        Delegację za dojazd (1 samochód),

        Amunicję na zawody,

        Darmowy wstęp na strzelnicę (do czasu uczestnictwa w zawodach) + 200 rzutków
dla zawodnika.

 

        Mistrzostwa PZŁ Dian w strzelaniach myśliwskich

Okręg olsztyński będą reprezentowały 3 najlepsze zawodniczki wyłonione na Okręgowych Mistrzostwach PZŁ w strzelaniach myśliwskich w roku poprzednim.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie zabezpiecza:

        Nocleg oraz wpisowe na ww. zawody,

        Delegację za dojazd (1 samochód),

        Amunicję na zawody,

        Darmowy wstęp na strzelnicę (na miesiąc przed zawodami) + 200 rzutków
dla zawodniczki.

 

        Krajowy Konkurs Kół Łowieckich

Zasady wyłaniania reprezentacji na Krajowy Konkurs Kół Łowieckich określone są w Rozdziale IV § 19 pkt 1 Zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim w brzmieniu: Krajowy Konkurs Kół Łowieckich finansowany jest w następujący sposób:

a) koszty wyżywienia i zakwaterowania - pokrywają zarządy okręgowe,

b) koszty dojazdu i amunicji - pokrywają koła łowieckie,

c) koszty sędziów i strzelnicy - pokrywa Zarząd Główny PZŁ

 

Premiowanie zawodników reprezentujących okręg olsztyński na zawodach centralnych organizowanych w PZŁ - od sezonu 2016

 

        Dla zdobywców Złotego Wawrzynu strzeleckiego:  od sezonu 2017r.

- darmowy wstęp na strzelnicę przez następny rok kalendarzowy (raz w tygodniu) + 500 rzutków

        Dla zdobywców Srebrnego Wawrzynu strzeleckiego:  od sezonu 2017r.

- darmowy wstęp na strzelnicę przez następny rok kalendarzowy (raz w tygodniu) + 300 rzutków

        Dla zdobywców Brązowego Wawrzynu strzeleckiego:  od sezonu 2017r.

- darmowy wstęp na strzelnicę przez następny rok kalendarzowy (raz w tygodniu) + 200 rzutków

   Dla najlepszego zawodnika z okręgu olsztyńskiego w klasyfikacji o Puchar Polskiego Związku Łowieckiego:  od sezonu 2017r.

- darmowy wstęp na strzelnicę przez następny rok kalendarzowy (raz w tygodniu) + 500  rzutków

 

Za przygotowanie propozycji składu drużyny wg wyżej określonych zasad oraz przedłożenia jej Zarządowi Okręgowemu odpowiada Komisja Strzelectwa Myśliwskiego Mazurskiej Okręgowej Radzie Łowieckiej.