Zarząd Okręgowy planuje do przeprowadzenia szkolenia specjalistyczne, które będą realizowane w zależności od liczby zainteresowanych. Planowane są:

 

- szkolenie z oględzin tuszy wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych,

- szkolenie dla instruktorów kynologicznych w kołach łowieckich,

- szkolenie z wabienia zwierzyny,

- szkolenie dla sygnalistów myśliwskich,

- kurs elaboracji amunicji myśliwskiej

Szkolenie z elaboracji amunicji planowane na dzień 28.01.br zostaje przełożone na późniejszy termin. Do dnia 19.01. zgłosiło się zbyt mało chętnych do uczestnictwa w szkoleniu. Zainteresowanych problematyką zachęcamy do wpisywania się na listę chętnych, nowy termin kursu zostanie ustalony po zgłoszeniu się min. 10-15 osób.

 

Zapisy na poszczególne rodzaje szkoleń przyjmuje biuro ZO PZŁ - (89) 535 15 56.