Prezentacja o bobrach                                                                                                         Ocena wieku jeleni

Jeleń - ocena wieku po odstrzale                                                                                    Przyżyciowa ocena wieku byków jelenia szlachetnego

Sarna - ocena wieku po odstrzale                                                                                   Ocena wieku saren rogaczy

Łowiectwo na Warmii i Mazurach                                                                                    Przyżyciowa ocena wieku saren rogaczy

 Monografie przyrodnicze - link                                                                                             Ocena wieku jeleni - artykuł