1. Wiesław Gintowt - Prezes
 2. Paweł Dowgiłłowicz - Zastępca prezesa
 3. Anna Koprowska - Zastępca prezesa
 4. Łukasz Cholewicki - Zastępca prezesa
 5. Leszek Chełstowski
 6. Wiesław Skudelski
 7. Stanisław Szumkowski
 8. Maciej Taub
 9. Marek Haus
 10. Wojciech Kościński
 11. Tomasz Machaszewski
 12. Janusz Zamojski
 13. Kazimierz Oleszkiewicz